Browse Items (5690 total)

มข.468(1).JPG
โปสเตอร์เสนอตัวเป็น ผอ. สำนักวิทยบริการ/นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ 2552

มข.459.JPG
โปสเตอร์ละครเวทีฉองครบรอบ 50 ปี มข.(เวียงจัทร์เวียงใจ)

มข.525.JPG
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์/บรรลุนิติภาวะ/ ฉัตรตุริยะสรรเสริญ/พระพุทธ/เราเข้าใจคุณ ของ มข.

มข.461.JPG
โปสเตอร์ทอดผ้าป่าสามัคคี หลวงปู่มั่น

มข.547.JPG
โปสเตอร์คอนเสิร์ตการกุศล/แผ่นพับโครงการจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

มข.464.JPG
โปสเตอร์ KKU SIM ,โปสเตอร์ I-SAN BOOK FAIR 2013

P15 2534.jpg
P15/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
P16-20/2534- บรรยากาศการโต้วาที
P21-23/2534- อธิการบดีมอบโล่รางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที

มข.511.JPG
โต้กไม้สีดำขอบชมพู

มข.510.JPG
โต้กไม้สีดำขอบชมพู

มข.509.JPG
โต้กไม้สีดำขอบชมพู

P795 2533.jpg
P795 นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
P796-803 รับมอบของที่ระลึกและมอบวุฒิบัตร
P804-819 บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ งานราตรีศิษย์เก่าไอเมทอีสาน ณ ขอนแก่นโฮเต็ล
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2