รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2519 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอให้พิจารณา
2.1 ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง และองค์การมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเข้าสังเกตการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2.2 การแต่งตั้งอธิการดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
3.1 นางสายหยุด นิยมวิภาต คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขอลาออกจากตำแหน่ง
3.2 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 แก้ไขตัวเลขเกี่ยวกับการลงบัตรหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.6 ฯพณฯ หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ นายกสภามหาวิทยาลัย ยื่นใบขอลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-06-01

Files

c2519-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 25, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/66.

Output Formats