Browse Items (7 total)

  • Tags: กำจร มนุญปิจุ

08-kumjohn-s.jpg
4 พฤศจิกายน 2519- 20 กุมภาพันธ์ 2521 (รักษาราชการ)

P284 2520.jpg
P284-287/2520- ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกรีฑาน้องใหม่ประจำปี 2520 ณ สนามสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P188 2520 (ด้านหลัง).jpg
P188-194-พิธีไหว้ครู
P195-199-พิธีมอบทุนการศึกษา
P200-207-คณาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
P208-ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่

P120 2520.jpg
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-2 กันยายน 2520
P120-131-พิธีเปิดการอบรมโดยมีนายสุกิจ จุลละนันท์ เป็นประธาน
P132-135-ผู้ให้การอบรมครูใหญ่
P136-140-ผู้เข้าร่วมการอบรม
P141-146-พิธีรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
P147-151-ถ่ายภาพหมู่

P114 2520 (ด้านหลัง).jpg
P114-119/2520- ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี นำคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางไปเยี่ยมกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดสกลนครและเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2