Browse Items (4 total)

  • Tags: มอบทุนการศึกษา

P188 2520 (ด้านหลัง).jpg
P188-194-พิธีไหว้ครู
P195-199-พิธีมอบทุนการศึกษา
P200-207-คณาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
P208-ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่

P132 2517.jpg
P132-136/2517- พิธีไหว้ครูมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ พีละนิธิ และมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2