พิธีไหว้ครูมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ พีละนิธิ และมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครูมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ พีละนิธิ และมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P132-136/2517- พิธีไหว้ครูมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ พีละนิธิ และมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-08-15

Identifier

P132-136/2517

Files

P132 2517.jpg
P133 2517.jpg
P134 2517.jpg
P135 2517.jpg
P136 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีไหว้ครูมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ พีละนิธิ และมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed November 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/895.

Output Formats