ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล บรรยายเรื่อง “การทำฝนเทียม” และ “น้ำมันที-อีเทอร์พัล” ให้บรรดาอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล บรรยายเรื่อง “การทำฝนเทียม” และ “น้ำมันที-อีเทอร์พัล” ให้บรรดาอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P126-131/2517- ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล บรรยายเรื่อง “การทำฝนเทียม” และ “น้ำมันที-อีเทอร์พัล” ให้บรรดาอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-08-05

Identifier

P126-131/2517

Files

P126 2517.jpg
P127 2517.jpg
P128 2517.jpg
P129 2517.jpg
P130 2517.jpg
P131 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล บรรยายเรื่อง “การทำฝนเทียม” และ “น้ำมันที-อีเทอร์พัล” ให้บรรดาอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/894.

Output Formats