พิธีเปิดนิทรรศการภาพพิมพ์ของศิลปินชั้นนำแห่งประเทศอังกฤษ โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2517 ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการภาพพิมพ์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก British Council กำหนดแสดงตั้งแต่ 22-27 กรกฎาคม 2517 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอสมุดกลาง

Dublin Core

Title

พิธีเปิดนิทรรศการภาพพิมพ์ของศิลปินชั้นนำแห่งประเทศอังกฤษ โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2517 ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการภาพพิมพ์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก British Council กำหนดแสดงตั้งแต่ 22-27 กรกฎาคม 2517 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอสมุดกลาง

Description

P107-117/2517- ศาตราจารย์พิมล กลกิจ กล่าวเปิดพิธีนิทรรศการภาพพิมพ์ของ
ศิลปินชั้นนำแห่งประเทศอังกฤษ
P118-122- ประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน
P123-125- ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-07-27

Identifier

P107-125/2517

Files

P107 2517.jpg
P108 2517.jpg
P109 2517.jpg
P110 2517.jpg
P111 2517.jpg
P112 2517.jpg
P113 2517.jpg
P114 2517.jpg
P115 2517.jpg
P116 2517.jpg
P117 2517.jpg
P118 2517.jpg
P119 2517.jpg
P120 2517.jpg
P121 2517.jpg
P122 2517.jpg
P123 2517.jpg
P124 2517.jpg
P125 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดนิทรรศการภาพพิมพ์ของศิลปินชั้นนำแห่งประเทศอังกฤษ โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2517 ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการภาพพิมพ์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก British Council กำหนดแสดงตั้งแต่ 22-27 กรกฎาคม 2517 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอสมุดกลาง,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/893.

Output Formats