พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์
ได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปต้อนรับถวายความจงรักภักดี
ณ สนามบินขอนแก่น

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์
ได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปต้อนรับถวายความจงรักภักดี
ณ สนามบินขอนแก่น

Description

P32-37/2516- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์ ได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปต้อนรับถวายความจงรักภักดี ณ สนามบินขอนแก่น

Creator

งานประชามสัมพันธ์

Date

2516-11-26

Identifier

P32-37/2516

Files

P32 2516.jpg
P33 2516.jpg
P34 2516.jpg
P35 2516.jpg
P36 2516.jpg
P37 2516.jpg

Citation

งานประชามสัมพันธ์, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์
ได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปต้อนรับถวายความจงรักภักดี
ณ สนามบินขอนแก่น,” KKU Archives, accessed February 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/892.

Output Formats