ภาพถ่ายปี 2516

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2516

Collection Items

สัมมนาการปรับปรุงทุ่งหญ้าด้วยพืชตระกูลถั่ว ณ ห้องประชุม<br /><br />
คณะเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่15-20 ตุลาคม 2516
P5-7/2516- สัมมนาการปรับปรุงทุ่งหญ้าด้วยพืชตระกูลถั่ว ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่น อธิการบดี คณบดี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และแจกอาหารเครื่องใช้แก่ราษฎรที่ยากจนใน ตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
P1-4/2516- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่น อธิการบดี คณบดี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และแจกอาหารเครื่องใช้แก่ราษฎรที่ยากจนใน ตำบลโนนศิลา …

วันปิยมหาราช
P8-12/2516- วันปิยมหาราช

พิธีอุปสมบทและบรรพชานักเรียนนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วีรชนของชาติ
P13/2516- พิธีอุปสมบทและบรรพชานักเรียนนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วีรชนของชาติ

กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
P14-23/2516- กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฉลองครบรอบ 10 ปีของมหาวิทยาลัยโดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ เป็นประธานและมีอธิการบดี คณบดี คณะต่างๆ และกรรมการการส่งเสริมกิจการจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
P38-45/2516- ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฉลองครบรอบ 10 ปีของมหาวิทยาลัยโดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ เป็นประธานและมีอธิการบดี คณบดี คณะต่างๆ…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในพิธีเปิดอาคารบริการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์สร้างให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P46-55/2516- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในพิธีเปิดอาคารบริการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์สร้างให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์เสด็จมาในพิธี
P56-65/2516- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์เสด็จมาในพิธี
View all 10 items

Collection Tree