ภาพถ่ายปี 2516

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2516

Items in the ภาพถ่ายปี 2516 Collection

สัมมนาการปรับปรุงทุ่งหญ้าด้วยพืชตระกูลถั่ว  ณ  ห้องประชุม<br />
คณะเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่15-20 ตุลาคม 2516
P5-7/2516- สัมมนาการปรับปรุงทุ่งหญ้าด้วยพืชตระกูลถั่ว ณ ห้องประชุม…

วันปิยมหาราช
P8-12/2516- วันปิยมหาราช

กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดโพธิ์ทอง  บ้านกงกลาง  ตำบลบ้านกง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
P14-23/2516- กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ …

Collection Tree