สัมมนาการปรับปรุงทุ่งหญ้าด้วยพืชตระกูลถั่ว ณ ห้องประชุม
คณะเกษตรศาสตร์

Dublin Core

Title

สัมมนาการปรับปรุงทุ่งหญ้าด้วยพืชตระกูลถั่ว ณ ห้องประชุม
คณะเกษตรศาสตร์

Description

ระหว่างวันที่15-20 ตุลาคม 2516
P5-7/2516- สัมมนาการปรับปรุงทุ่งหญ้าด้วยพืชตระกูลถั่ว ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์

Creator

งานประสัมพันธ์

Date

2516-10-15

Identifier

P5-7/2516

Files

P5 2516.jpg
P6 2516.jpg
P7 2516.jpg

Citation

งานประสัมพันธ์, “สัมมนาการปรับปรุงทุ่งหญ้าด้วยพืชตระกูลถั่ว ณ ห้องประชุม
คณะเกษตรศาสตร์,” KKU Archives, accessed June 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/877.

Output Formats