งานรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

งานรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P50-55/2517-พิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้า
P58-73/2517-กิจกรรมรับน้อง

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-06-15

Identifier

P50-73/2517

Files

P50 2517.jpg
P51 2517.jpg
P52 2517.jpg
P53 2517.jpg
P54 2517.jpg
P55 2517.jpg
P56 2517.jpg
P57 2517.jpg
P58 2517.jpg
P59 2517.jpg
P60 2517.jpg
P61 2517.jpg
P62 2517.jpg
P63 2517.jpg
P64 2517.jpg
P65 2517.jpg
P66 2517.jpg
P67 2517.jpg
P68 2517.jpg
P69 2517.jpg
P70 2517.jpg
P71 2517.jpg
P72 2517.jpg
P73 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/876.

Output Formats