ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่น อธิการบดี คณบดี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และแจกอาหารเครื่องใช้แก่ราษฎรที่ยากจนใน ตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Dublin Core

Title

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่น อธิการบดี คณบดี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และแจกอาหารเครื่องใช้แก่ราษฎรที่ยากจนใน ตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Description

P1-4/2516- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่น อธิการบดี คณบดี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และแจกอาหารเครื่องใช้แก่ราษฎรที่ยากจนใน ตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2516-09-28

Identifier

P1-4/2516

Files

P1 2516.jpg
P2 2516.jpg
P3 2516.jpg
P4 2516.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่น อธิการบดี คณบดี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และแจกอาหารเครื่องใช้แก่ราษฎรที่ยากจนใน ตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 29, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/878.

Output Formats