พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในพิธีเปิดอาคารบริการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์สร้างให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในพิธีเปิดอาคารบริการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์สร้างให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P46-55/2516- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในพิธีเปิดอาคารบริการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์สร้างให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2516-12-20

Identifier

P46-55/2516

Files

P46 2516.jpg
P47 2516.jpg
P48 2516.jpg
P49 2516.jpg
P50 2516.jpg
P51 2516.jpg
P52 2516.jpg
P53 2516.jpg
P54 2516.jpg
P55 2516.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในพิธีเปิดอาคารบริการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์สร้างให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 10, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/908.

Output Formats