กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dublin Core

Title

กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Description

ระหว่างวันที่27 ธ.ค. 2517-
4 ม.ค. 2518
P299-315/2517- การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ของนักศึกษา มข.

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-12-27

Identifier

P288-315/2517

Files

P311 2517.jpg
P312 2517.jpg
P313 2517.jpg
P314 2517.jpg
P315 2517.jpg
P299 2517.jpg
P300 2517.jpg
P301 2517.jpg
P302 2517.jpg
P303 2517.jpg
P304 2517.jpg
P305 2517.jpg
P306 2517.jpg
P307 2517.jpg
P308 2517.jpg
P309 2517.jpg
P310 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,” KKU Archives, accessed August 14, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/907.

Output Formats