ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฉลองครบรอบ 10 ปีของมหาวิทยาลัยโดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ เป็นประธานและมีอธิการบดี คณบดี คณะต่างๆ และกรรมการการส่งเสริมกิจการจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

Dublin Core

Title

ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฉลองครบรอบ 10 ปีของมหาวิทยาลัยโดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ เป็นประธานและมีอธิการบดี คณบดี คณะต่างๆ และกรรมการการส่งเสริมกิจการจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

Description

P38-45/2516- ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฉลองครบรอบ 10 ปีของมหาวิทยาลัยโดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ เป็นประธานและมีอธิการบดี คณบดี คณะต่างๆ และกรรมการการส่งเสริมกิจการจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2516-12-03

Identifier

P38-45/2516

Files

P38 2516.jpg
P39 2516.jpg
P40 2516.jpg
P41 2516.jpg
P42 2516.jpg
P43 2516.jpg
P44 2516.jpg
P45 2516.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฉลองครบรอบ 10 ปีของมหาวิทยาลัยโดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ เป็นประธานและมีอธิการบดี คณบดี คณะต่างๆ และกรรมการการส่งเสริมกิจการจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/906.

Output Formats