คณะข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 150 คน ได้เดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอัมพวัน บ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ ข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำเป็นประเพณีมาเป็น
ปีที่ 7 แล้ว ซึ่งในปีนี้ได้ยอดเงินถวายวัด 10,269.50 บาท และมอบบำรุงการศึกษาโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1,000 บาท

Dublin Core

Title

คณะข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 150 คน ได้เดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอัมพวัน บ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ ข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำเป็นประเพณีมาเป็น
ปีที่ 7 แล้ว ซึ่งในปีนี้ได้ยอดเงินถวายวัด 10,269.50 บาท และมอบบำรุงการศึกษาโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1,000 บาท

Description

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2516
P24-31/2516- คณะข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 150 คน ได้เดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอัมพวัน บ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ ข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำเป็นประเพณีมาเป็น ปีที่ 7 แล้ว ซึ่งในปีนี้ได้ยอดเงินถวายวัด 10,269.50 บาท และมอบบำรุงการศึกษาโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1,000 บาท

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2516-11-10

Identifier

P24-31/2516

Files

P24 2516.jpg
P25 2516.jpg
P26 2516.jpg
P27 2516.jpg
P28 2516.jpg
P29 2516.jpg
P30 2516.jpg
P31 2516.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “คณะข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 150 คน ได้เดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอัมพวัน บ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ ข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำเป็นประเพณีมาเป็น
ปีที่ 7 แล้ว ซึ่งในปีนี้ได้ยอดเงินถวายวัด 10,269.50 บาท และมอบบำรุงการศึกษาโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1,000 บาท,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/890.

Output Formats