นายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรายการเดินการกุศลที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อนำเงินให้เป็นทุนแก่นักเรียนยากจนในจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ ได้เงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000 บาท

Dublin Core

Title

นายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรายการเดินการกุศลที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อนำเงินให้เป็นทุนแก่นักเรียนยากจนในจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ ได้เงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000 บาท

Description

P141-153/2517- นายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรายการเดินการกุศลที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อนำเงินให้เป็นทุนแก่นักเรียนยากจนในจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ ได้เงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000 บาท

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-10-14

Identifier

P141-153/2517

Files

P141 2517.jpg
P142 2517.jpg
P143 2517.jpg
P144 2517.jpg
P145 2517.jpg
P146 2517.jpg
P147 2517.jpg
P148 2517.jpg
P149 2517.jpg
P150 2517.jpg
P151 2517.jpg
P152 2517.jpg
P153 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรายการเดินการกุศลที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อนำเงินให้เป็นทุนแก่นักเรียนยากจนในจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ ได้เงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000 บาท,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/896.

Output Formats