ฯพณฯ เอ็มแอล จอห์นสตัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 เวลา 11.45 น. โดยมีอธิการบดีและคณบดีร่วมให้การต้อนรับและในวันรุ่งขึ้นท่านเอกอัครราชทูตและคณะได้เข้าชมโครงการทางเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์อีกเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีคณบดีและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมต้อนรับและนำชม

Dublin Core

Title

ฯพณฯ เอ็มแอล จอห์นสตัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 เวลา 11.45 น. โดยมีอธิการบดีและคณบดีร่วมให้การต้อนรับและในวันรุ่งขึ้นท่านเอกอัครราชทูตและคณะได้เข้าชมโครงการทางเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์อีกเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีคณบดีและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมต้อนรับและนำชม

Description

P154-156/2517- ฯพณฯ เอ็มแอล จอห์นสตัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 เวลา 11.45 น. โดยมีอธิการบดีและคณบดีร่วมให้การต้อนรับและในวันรุ่งขึ้นท่านเอกอัครราชทูตและคณะได้เข้าชมโครงการทางเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์อีกเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีคณบดีและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมต้อนรับและนำชม

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-11-15

Identifier

P154-156/2517

Files

P154 2517.jpg
P155 2517.jpg
P156 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ฯพณฯ เอ็มแอล จอห์นสตัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 เวลา 11.45 น. โดยมีอธิการบดีและคณบดีร่วมให้การต้อนรับและในวันรุ่งขึ้นท่านเอกอัครราชทูตและคณะได้เข้าชมโครงการทางเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์อีกเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีคณบดีและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมต้อนรับและนำชม,” KKU Archives, accessed September 26, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/897.

Output Formats