ผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิค จำนวน 120 คน เข้าชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2517 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ผู้เข้าชมกิจการ

Dublin Core

Title

ผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิค จำนวน 120 คน เข้าชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2517 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ผู้เข้าชมกิจการ

Description

P157-160/2517- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีให้การต้อนรับ
P161-166/2517- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี บรรยายสรุปกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-11-16

Identifier

P157-166/2517

Files

P157 2517.jpg
P158 2517.jpg
P159 2517.jpg
P160 2517.jpg
P161 2517.jpg
P162 2517.jpg
P163 2517.jpg
P164 2517.jpg
P165 2517.jpg
P166 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิค จำนวน 120 คน เข้าชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2517 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ผู้เข้าชมกิจการ,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/898.

Output Formats