พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษาได้ไปถวายความจงรักภักดี

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษาได้ไปถวายความจงรักภักดี

Description

P167-171/2517- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จมา

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-11-26

Identifier

P167-173/2517

Files

P167 2517.jpg
P168 2517.jpg
P169 2517.jpg
P170 2517.jpg
P171 2517.jpg
P172 2517.jpg
P173 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษาได้ไปถวายความจงรักภักดี,” KKU Archives, accessed May 19, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/899.

Output Formats