พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปถวายความจงรักภักดี ณ สนามบินขอนแก่น

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปถวายความจงรักภักดี ณ สนามบินขอนแก่น

Description

P174/2517- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปถวายความจงรักภักดี ณ สนามบินขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-11-26

Identifier

P174/2517

Files

P174 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในโอกาสนี้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปถวายความจงรักภักดี ณ สนามบินขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 19, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/900.

Output Formats