นายสุกิจ จุลละนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ได้เปิดการอบรมครูใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 10 ณ ห้อง 109 อาคารเรียน 2 คณะศึกษาศาสตร์

Dublin Core

Title

นายสุกิจ จุลละนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ได้เปิดการอบรมครูใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 10 ณ ห้อง 109 อาคารเรียน 2 คณะศึกษาศาสตร์

Description

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-2 กันยายน 2520
P120-131-พิธีเปิดการอบรมโดยมีนายสุกิจ จุลละนันท์ เป็นประธาน
P132-135-ผู้ให้การอบรมครูใหญ่
P136-140-ผู้เข้าร่วมการอบรม
P141-146-พิธีรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
P147-151-ถ่ายภาพหมู่

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2520-08-01

Identifier

P120-151/2520


P120-131
P132-135
P136-140
P141-146
P147-151

Files

P120 2520.jpg
P121 2520 (ด้านหลัง).jpg
P122 2520.jpg
P123 2520.jpg
P124 2520.jpg
P125 2520.jpg
P126 2520.jpg
P127 2520.jpg
P128 2520.jpg
P129 2520.jpg
P130 2520.jpg
P131 2520.jpg
P132 2520.jpg
P133 2520.jpg
P134 2520.jpg
P135 2520.jpg
P136 2520.jpg
P137 2520.jpg
P138 2520.jpg
P139 2520.jpg
P140 2520.jpg
P141 2520.jpg
P142 2520.jpg
P143 2520.jpg
P144 2520.jpg
P145 2520.jpg
P146 2520.jpg
P147 2520.jpg
P148 2520.jpg
P149 2520.jpg
P150 2520.jpg
P151 2520.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นายสุกิจ จุลละนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ได้เปิดการอบรมครูใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 10 ณ ห้อง 109 อาคารเรียน 2 คณะศึกษาศาสตร์,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/929.

Output Formats