ภาพถ่ายปี 2520

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2520

Items in the ภาพถ่ายปี 2520 Collection

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2520
P23-44/2520- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2520

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ณ สโมสรนักศึกษา
P83-90/2520- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ณ สโมสรนักศึกษา

งานแข่งขันกีฬาและสังสรรค์ต้อนรับอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ สนามฟุตบอลหน้าหอ 1 และที่สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ
P171-180/2520- งานแข่งขันกีฬาและสังสรรค์ต้อนรับอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ สนามฟุตบอลหน้าหอ 1…

งานกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2520
P181-187/2520- งานกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2520

พิธีรับน้องใหม่ ประจำปี 2520
P209-219-ลอดซุ้มต้อนรับน้องใหม่
P220-224-งานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ภาคกลางคืน
P225-239-น้องใหม่ประจำปี…

ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกรีฑาน้องใหม่ประจำปี 2520 ณ สนามสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P284-287/2520- ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกรีฑาน้องใหม่ประจำปี 2520 ณ สนามสีฐาน…

งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวาย ณ วัดศรีประทุมวนาราม บ้านฝาง กิ่งอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
P311-315/2520- งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวาย ณ วัดศรีประทุมวนาราม บ้านฝาง…

งานลอยกระทงประจำปี 2520 จัดโดยสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ ณ บึงสีฐาน
P316-321/2520- งานลอยกระทงประจำปี 2520 จัดโดยสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ ณ บึงสีฐาน

พิธีสวดพระอภิธรรมพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
P322-324/2520- พิธีสวดพระอภิธรรมพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ณ…

Collection Tree