ภาพถ่ายปี 2520

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2520

Collection Items

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2520
P23-44/2520- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2520

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ณ สโมสรนักศึกษา
P83-90/2520- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ณ สโมสรนักศึกษา

ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี นำคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางไปเยี่ยมกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดสกลนครและเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า
P114-119/2520- ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี นำคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางไปเยี่ยมกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดสกลนครและเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า

นายสุกิจ จุลละนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ได้เปิดการอบรมครูใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 10 ณ ห้อง 109 อาคารเรียน 2 คณะศึกษาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-2 กันยายน 2520
P120-131-พิธีเปิดการอบรมโดยมีนายสุกิจ จุลละนันท์ เป็นประธาน
P132-135-ผู้ให้การอบรมครูใหญ่
P136-140-ผู้เข้าร่วมการอบรม
P141-146-พิธีรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
P147-151-ถ่ายภาพหมู่

งานแข่งขันกีฬาและสังสรรค์ต้อนรับอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ สนามฟุตบอลหน้าหอ 1 และที่สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ
P171-180/2520- งานแข่งขันกีฬาและสังสรรค์ต้อนรับอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ สนามฟุตบอลหน้าหอ 1 และที่สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ

งานกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2520
P181-187/2520- งานกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2520

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาโดยมี ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ คณะเกษตรศาสตร์
P188-194-พิธีไหว้ครู
P195-199-พิธีมอบทุนการศึกษา
P200-207-คณาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
P208-ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่

พิธีรับน้องใหม่ ประจำปี 2520
P209-219-ลอดซุ้มต้อนรับน้องใหม่
P220-224-งานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ภาคกลางคืน
P225-239-น้องใหม่ประจำปี 2520

พลโทเปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรเพื่อความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P261-270/2520- พลโทเปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรเพื่อความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีวางพวงมาลาหน้าพระรูปสมเด็จพระราชบิดาเนื่องในวัน “มหิดล” ณ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแสดงนิทรรศการต่อต้านโรคมะเร็ง ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P279-283/2520- พิธีวางพวงมาลาหน้าพระรูปสมเด็จพระราชบิดาเนื่องในวัน “มหิดล” ณ สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแสดงนิทรรศการต่อต้านโรคมะเร็ง ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกรีฑาน้องใหม่ประจำปี 2520 ณ สนามสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P284-287/2520- ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกรีฑาน้องใหม่ประจำปี 2520 ณ สนามสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวาย ณ วัดศรีประทุมวนาราม บ้านฝาง กิ่งอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
P311-315/2520- งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวาย ณ วัดศรีประทุมวนาราม บ้านฝาง กิ่งอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

งานลอยกระทงประจำปี 2520 จัดโดยสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ ณ บึงสีฐาน
P316-321/2520- งานลอยกระทงประจำปี 2520 จัดโดยสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ ณ บึงสีฐาน

พิธีสวดพระอภิธรรมพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
P322-324/2520- พิธีสวดพระอภิธรรมพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
View all 15 items

Collection Tree