หนังสือที่ระลึก อาคาร สถานที่

Dublin Core

Title

หนังสือที่ระลึก อาคาร สถานที่

Items in the หนังสือที่ระลึก อาคาร สถานที่ Collection

อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

ขอนแก่น 18 ปี
หนังสือขอนแก่น 18 ปี เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว…

ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2551
อาคารศูนย์สารสนเทศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น11,267 ตารางเมตร…

ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์
การที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น…

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก…

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี…

ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิด อาคาร ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า
ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิด อาคาร ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า…

Collection Tree