ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิด อาคาร ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า

Dublin Core

Title

ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิด อาคาร ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า

Description

ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิด อาคาร ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นอนุสรณ์และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคสร้าง อาคาร 89 พรรษา สเด็จย่า และหอสงฆ์อาพาธโดยได้รวบรามเนื้อสาระที่ประกอบด้วยสารจากผู้ร่วมในการจัดหาทุน รวมทั้งบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้สูงอายุ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป

Creator

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2537

Identifier

มข.7/01 5

Files

อาคาร 89 ปี.pdf

Citation

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิด อาคาร ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า,” KKU Archives, accessed October 5, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1806.

Output Formats