พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารบริการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารบริการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Description

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบริการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของโรงพยาบาลศรนครินทร์และประวัติการก่อตั้ง และยังมีรายละเอียดกำหนดวันเวลาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพรองค์เพื่อวางศิลาฤกษ์อาคารบริการรักษาพยาบาล

Creator

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2540

Identifier

มข.7/01 6

Files

อาคารบริการ รพ.ศรีฯ 2540.pdf

Citation

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารบริการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,” KKU Archives, accessed October 17, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1807.

Output Formats