พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารเฉลิมพระบารมี ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

Dublin Core

Title

พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารเฉลิมพระบารมี ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

Description

พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารเฉลิมพระบารมี ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และงบประมาณในการสร้างอาคาร พร้อมทั้งกำหนดการในการวางศิลาฤกษ์

Creator

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2542

Identifier

มข.1/01 7 2542

Files

อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.ศรีฯ 2542.pdf

Citation

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารเฉลิมพระบารมี ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1808.

Output Formats