พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗

Dublin Core

Title

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗

Description

ในวาระดิถีอันเป็นมิ่งมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการก่อสร้างศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สำคัญในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียง

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2537-12-15

Identifier

มข./0115

Files

ที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔.pdf

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗,” KKU Archives, accessed October 17, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1773.

Output Formats