อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘

Dublin Core

Title

อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘

Description

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๓๕ นี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งมวล

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2548-12-0

Identifier

มข./01 30

Files

ตึกอธิการใหม่.pdf

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1708.

Output Formats