พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและคณะมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการอีสานเขียว โดยมี Prof.A.Kerem กงสุลอิสราเอล และ Prof.A.Wiener ผู้เชี่ยวชาญแหล่งน้ำของอิสราเอลร่วมสนทนาด้วย 18 กันยายน 2530

Dublin Core

Title

พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและคณะมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการอีสานเขียว โดยมี Prof.A.Kerem กงสุลอิสราเอล และ Prof.A.Wiener ผู้เชี่ยวชาญแหล่งน้ำของอิสราเอลร่วมสนทนาด้วย 18 กันยายน 2530

Description

P1270/2530- พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ เดินทางมาถึง โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีให้การต้อนรับ
P1271/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อ พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
P1272/2530- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
P1273/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม พาพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธและคณะเข้าสู่ห้องประชุม
P1274/2530- บรรยากาศการปรึกษาหารือของผู้เข้าร่วมประชุม
P1275/2530- บรรยากาศโดยรวมของการประชุม
P1276/2530- บรรยากาศการประชุม
P1277/2530- บรรยากาศการประชุม
P1278/2530- บรรยากาศการประชุม
P1279/2530- บรรยากาศสู่เข้าร่วมประชุม
P1280/2530- บุคคล ? กล่าว
P1281/2530- บุคคล ? กล่าว
P1282/2530- บุคคล ? กล่าว
P1283/2530- บรรยากาศการประชุม

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-09-18

Identifier

P1270-1283/2530

Files

P1270 2530.jpg
P1271 2530.jpg
P1272 2530.jpg
P1273 2530.jpg
P1274 2530.jpg
P1275 2530.jpg
P1276 2530.jpg
P1277 2530.jpg
P1278 2530.jpg
P1279 2530.jpg
P1280 2530.jpg
P1281 2530.jpg
P1282 2530.jpg
P1283 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและคณะมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการอีสานเขียว โดยมี Prof.A.Kerem กงสุลอิสราเอล และ Prof.A.Wiener ผู้เชี่ยวชาญแหล่งน้ำของอิสราเอลร่วมสนทนาด้วย 18 กันยายน 2530,” KKU Archives, accessed July 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1709.

Output Formats