พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Dublin Core

Title

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Description

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ประทานวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔

Creator

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2541-12-22

Identifier

มข.13/013 2544

Files

พิธืเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนพรรษา.pdf

Citation

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1801.

Output Formats