พิธีบายศรีสู่ขวัญและฉลองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธ.ค.2531 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรงขอนแก่นโฮเต็ล โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภาฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ศ.ดร.เจมส์ เอส.ทาวน์เซนด์ นายอาทร ชนเห็นชอบ นพ.มะลิ ไทยเหนือ เภสัชกรหญิงประดับ คชรัตน์ ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

พิธีบายศรีสู่ขวัญและฉลองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธ.ค.2531 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรงขอนแก่นโฮเต็ล โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภาฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ศ.ดร.เจมส์ เอส.ทาวน์เซนด์ นายอาทร ชนเห็นชอบ นพ.มะลิ ไทยเหนือ เภสัชกรหญิงประดับ คชรัตน์ ร่วมด้วย

Description

P2548/2531 -ศ.ดร.วิจิตร มอบมาลัยกรแด่ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
P2549/2531 - ศ.ดร.วิจิตร มอบมาลัยกรแด่ ศ.ดร.เจอส์ เอส. ทาวน์เซนด์
P2550/2531 - ศ.ดร.วิจิตร มอบมาลัยกรแด่ นายอาทร ชนเห็นชอบ
P2551/2531 -ศ.ดร.วิจิตร มอบมาลัยกรแด่ นพ.มะลิ ไทยเหนือ
P2552/2531 - ศ.ดร.วิจิตร มอบมาลัยกรแด่ เภสัชกรหญิงประดับ คชรัตน์
P2554-2557/2531 -ทั้ง5ท่านร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P2558/2531 - ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จุดเทียนบายศรีสู่ขวัญ
P2559-2562/2531 - พ่อพราหมณ์ผูกข้อมือ
P2563-2564/2531 - พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กล่าว
P2565/2531 - นพ.มะลิ ไทยเหนือ กล่าว
P2566-2573/2531 - บรรยากาศในงาน
P2574-2578/2531 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม มอบของที่ระลึกให้ทั้ง 5 ท่าน
P2579-2580/2531 - ภริยา รศ.นพ.สมพร โพธินาม มอบของที่ระลึกแด่ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-03-22

Identifier

P2548-2580/2531

Files

P2548 2531.jpg
P2549 2531.jpg
P2550 2531.jpg
P2551 2531.jpg
P2552 2531.jpg
P2554 2531.jpg
P2555 2531.jpg
P2556 2531.jpg
P2557 2531.jpg
P2558 2531.jpg
P2559 2531.jpg
P2560 2531.jpg
P2561 2531.jpg
P2562 2531.jpg
P2563 2531.jpg
P2564 2531.jpg
P2565 2531.jpg
P2566 2531.jpg
P2567 2531.jpg
P2568 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีบายศรีสู่ขวัญและฉลองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธ.ค.2531 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรงขอนแก่นโฮเต็ล โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภาฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ศ.ดร.เจมส์ เอส.ทาวน์เซนด์ นายอาทร ชนเห็นชอบ นพ.มะลิ ไทยเหนือ เภสัชกรหญิงประดับ คชรัตน์ ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1802.

Output Formats