Browse Items (3 total)

  • Tags: โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

P1541 2532.jpg
P1541-1548 เสด็จฯ ถึงยังโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จเข้าสู่ห้องประชุม
P1549-1555 ทรงประทับรอขณะเริ่มการประชุม
P1556-1557 บุคคล ? กล่าว
P1558-1559 อธิการบดี กล่าว
P1560-1565 [ชาวต่างชาติ] ? กล่าว
P1566-1569…

P180 2531.jpg
P180-185/2531- งานต้อนรับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการประชุมกรรมการจัดหาทุนเพื่อจัดหารถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2