สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น FRANCO-THAI WORKSHOP ON REMOTE SENSING 2-4 NOVEMBER 1989 KHON KAEN HOTEL, HHON KAEN (ตามป้าย)โดยมีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ

Dublin Core

Title

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น FRANCO-THAI WORKSHOP ON REMOTE SENSING 2-4 NOVEMBER 1989 KHON KAEN HOTEL, HHON KAEN (ตามป้าย)โดยมีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ

Description

P1541-1548 เสด็จฯ ถึงยังโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จเข้าสู่ห้องประชุม
P1549-1555 ทรงประทับรอขณะเริ่มการประชุม
P1556-1557 บุคคล ? กล่าว
P1558-1559 อธิการบดี กล่าว
P1560-1565 [ชาวต่างชาติ] ? กล่าว
P1566-1569 ทรงเปิดการประชุม
P1570-1584 เสด็จฯทอดพระเนตร นิทรรศการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
P1585 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ
P1586-1591 ผู้มาร่วมงาน, เจ้าหน้าที่, ช่างภาพ รอรับเสด็จฯ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-11-02

Identifier

P1541-1591/2532

Files

P1541 2532.jpg
P1542 2532.jpg
P1543 2532.jpg
P1544 2532.jpg
P1545 2532.jpg
P1546 2532.jpg
P1547 2532.jpg
P1548 2532.jpg
P1549 2532.jpg
P1550 2532.jpg
P1551 2532.jpg
P1552 2532.jpg
P1553 2532.jpg
P1554 2532.jpg
P1555 2532.jpg
P1556 2532.jpg
P1557 2532.jpg
P1558 2532.jpg
P1559 2532.jpg
P1560 2532.jpg
P1561 2532.jpg
P1562 2532.jpg
P1563 2532.jpg
P1564 2532.jpg
P1565 2532.jpg
P1566 2532.jpg
P1567 2532.jpg
P1568 2532.jpg
P1569 2532.jpg
P1570 2532.jpg
P1571 2532.jpg
P1572 2532.jpg
P1573 2532.jpg
P1574 2532.jpg
P1575 2532.jpg
P1576 2532.jpg
P1577 2532.jpg
P1578 2532.jpg
P1579 2532.jpg
P1580 2532.jpg
P1581 2532.jpg
P1582 2532.jpg
P1583 2532.jpg
P1584 2532.jpg
P1585 2532.jpg
P1586 2532.jpg
P1587 2532.jpg
P1588 2532.jpg
P1589 2532.jpg
P1590 2532.jpg
P1591 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น FRANCO-THAI WORKSHOP ON REMOTE SENSING 2-4 NOVEMBER 1989 KHON KAEN HOTEL, HHON KAEN (ตามป้าย)โดยมีนายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ,” KKU Archives, accessed June 30, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1573.

Output Formats