ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

Dublin Core

Title

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

Description

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ภายในเนื้อหาได้รวบรมคำกราบบังทูลของบุคคลสำคัญและประวัติความเป็นมาในการสร้าง พร้อมทั้งมีภาพประกอบในการสร้างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2540

Identifier

มข./0132

Files

ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก.pdf

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1800.

Output Formats