Browse Items (5690 total)

มข.051.JPG
ขอมอบโล่แด่กลุ่มเสี่ยวในการสัมมนา “Q.C.CIRCLES กับการพัฒนาสำนักวิทยบริการ” วันที่ 25-30 ตุลาคม 2531
**ตราสัญลักษณ์ มข.เป็นดินเผาติดแผ่นไม้

อ.030.JPG
โลหะแกะสลักภาพวิถีชีวิต กรอบสีทอง กรอบข้างในเป็นกำมะหยี่สีแดง แบบแขวน
มีข้อความภาษาลาว ของที่ระลึกจากนักสึกสาที่จบจากมะหาวิทะยาลัยขอนแก่น

มข.152.JPG
โล่รางวัลหน่วยงานสนับสนุนสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น ยอดเยี่ยมในรอบ47ปี ประเภทหน่วยงานราชการ

มข.046.JPG
รางวัลรองอันดับ2 การประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานลอยกระทง ประจำปี 2533 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**โล่รางวัลเป็นตรงสัญลักษณ์ มข.ตั้งอยู่บนแท่นไม้

มข.047.JPG
โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานลอยกระทงบึงสีฐาน...
**แผ่นทองเหลืองรูป6เหลี่ยม(ด้านบนแคบกว่าฐาน)

มข.386.JPG
โล่รางวัลชมเชย การประกวดชิงช้าสวรรค์ ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2554 จำนวน 2 ชิ้น

อ.085.JPG
โล่พลบดีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่๔๐ พลบดีเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ สถานบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ จังหวัดชลบุรี

มข.050.JPG
(ข้อความ) ขอมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ นายอภัย ประกอบผล นายกสโมสร พ.ศ.2523
**ตราสัญลักษณ์ มข.เป็นดินเผาติดแผ่นไม้

มข.064.JPG
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประกาศเชิดชูเกียรติคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษาของ นางสาวรุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์(รางวัลชมเชยประเภทวิทยานิพนธ์) เมื่อ 30 ก.ย. 2551
**โล่ใสสีฟ้า มีฐานรองทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า บรรจุกล่องสีน้ำเงินขอบสีขาว

มข.577.JPG
โล่ประกาศเกียรติคุณ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.562.JPG
โล่ที่ระลึกในพิธีเปิดที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 พ.ค. 2521

มข.069.JPG
ที่ระลึกกีฬาประเพณี มช.-มข. ครั้งที่ 6 2515 แด่ชุมนุมรักบี้-ฟุตบอล สนข.
**โล่กลมสีดำทำด้วยไม้ ขอบลายทอง ตรงกลางมีตรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มข.110.JPG
โล่ที่ระลึกการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน All Thailand Table Tennis Tennis Semi Pro Tour 2010 ณ อาคารพลศึกษา มข. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

มข.091.JPG
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอขอบคุณอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานของกกต.ประจำจังหวัดขอนแก่น”
**โล่กระจกเจ็ดเหลี่ยม ผูกริบบิ้นสีเขียวอ่อน

มข.092.JPG
“สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย มอบเป็นที่ระลึกแด่มข.
**โล่กระจกสีฟ้าใสทรงแปดเหลี่ยม

มข.155.JPG
โล่จากกรมประชาสัมพันธ์มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 (ในโอกาสครบรอบก่อตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น ปีที่50) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

มข.208.JPG
โล่จาก IEEE … “Library and learning Resource Center” มอบให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.054.JPG
โล่ตั้งโต๊ะ รูปประตูเมืองขอนแก่น มีนาฬิกามุมบนซ้าย ตรงกลางประตูเมืองมีตราเทศบาลนครขอนแก่น
มีข้อความ “e-SAAN Ed fair สุดยอดมหกรรมการศึกษามหาสนุก”

มข.251.JPG
[โล่] กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.421.JPG
โล่คริสตัลสลัก"การประกวดหนังสือหายาก"มีขาตั้ง

มข.379.JPG
โล่ “มอดินแดงเกมส์” เนื่องในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.272.JPG
โล่ : 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Khon Kaen University 50Year of Social บรรจุในกล่องสีแดง

P110 2523.jpg
P110-124/2523 - การแข่งขันกีฬาสีประเภทต่างๆ
P125-146/2523 - กองเชียร์
P147-150/2523 - การมอบรางวัลแก่นักศึกษา

มข.056.JPG
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**โล่ไม้สีดำ ขอบลายไทยมีขาตั้ง มีกล่องสีแดง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2