โล่จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย มอบเป็นที่ระลึกแด่มข.

Dublin Core

Title

โล่จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย มอบเป็นที่ระลึกแด่มข.

Description

“สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย มอบเป็นที่ระลึกแด่มข.
**โล่กระจกสีฟ้าใสทรงแปดเหลี่ยม

Creator

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Date

2552-8-13

Format

ก. 19.5
ส.20
หนา 6

Identifier

มข. 092

Files

มข.092.JPG

Citation

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, “โล่จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย มอบเป็นที่ระลึกแด่มข.,” KKU Archives, accessed December 5, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1755.

Output Formats