รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่2

Description

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2521

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
2.3 การพิจารณาแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.4 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ

3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินรายได้ของมหาลัย พ.ศ.2521
3.2 จังหวัดขอนแก่นขอที่ดินมหาวิทยาลัยสร้างสนามกีฬา

4. เรื่องที่ประธานหารือในนโยบาย
4.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาลัยขอนแก่น พ.ศ. 25.....

5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 คณบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม 6 คณะ ขอลาออก
5.2 ทบวงมหาวิทยาลัยให้ นายกำจร มนุญปิจุ ไปปฏิบัติราชการในสังกัดเดิม

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-02-17

Files

c2521_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 25, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/87.

Output Formats