รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2520

2. เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. เรื่องอื่นๆ
3.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การผลิตบุคลากรผู้ช่วย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2520-05-16

Files

c2520_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/48.

Output Formats