รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่5

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
เดินขบวนคัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การเสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-07-02

Identifier

กป.1/2516/8/1

Files

c2516-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/45.

Output Formats