รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่8

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี
2.2 ศ.ชลิต เวชชาชีวะ ผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอลาออกจากตำแหน่ง
2.3 การผลิตเจ้าหน้าที่ทางแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ
2.4 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.5 การแบ่งอำนาจหน้าที่ของรองอธิการบดี
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยธรรมนูญ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2517

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2517-10-29

Identifier

กป.1/2517/10/2

Files

c2517-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed August 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/44.

Output Formats