รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่7

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยธรรมนูญ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2517
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3.2 เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2517-09-27

Identifier

กป.1/2517/10/1

Files

c2517-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed April 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/43.

Output Formats