รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 นายผล พันธุ์ประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ ขอลาออก
จากกรรมการ
2.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญให้ไป
ประชุม ณ ประเทศฟิลิปปินส์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอลาออกจากตำแหน่ง
3.2 ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย 142 ทุน
3.3 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สำเร็จตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 ขออนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2517-04-24

Identifier

กป.1/2517/9/4

Files

c2517-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed April 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/38.

Output Formats