รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีตามหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 ขอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย
3.2 การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
3.3 งานฝ่ายไร่ของคณะเกษตรศาสตร์
3.4 เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 รายงานการสอบสวนนักศึกษาที่เดินขบวน
ต่อต้านผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-04-25

Identifier

กป.1/2516/7/3

Files

c2511_03.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/39.

Output Formats