รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการวัดผล
การศึกษา พ.ศ. 2516
2.2 ขอลดโทษให้แก่นักศึกษาที่เดินขบวนคัดค้าน
การบริหารงาน
2.3 ข้อบังคับส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.4 การขอลาออกของผู้รักาการในตำแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.5 ดร.สายสุรี จุติกุล ลาออกจากตำแหน่งคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2517-03-12

Identifier

กป.1/2517/9/3

Files

c2517-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/36.

Output Formats