รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ม.ร.ว.จีรวัฒน์ จักรพันธุ์ ขอลาออกจากผู้รักษาการ
ในตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.2 ดร.สายสุรี จุติกุล ขอลาออกจากตำแหน่งคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์
3.3 ขอเสนอแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์และ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย
4.2 ขอเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการจัดตั้ง
ศูนย์แพทยศาสตร์และเลขานุการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2517-02-14

Identifier

กป.1/2517/9/2

Files

c2517-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed February 1, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/34.

Output Formats