รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.2 การกำหนดไหว้ครูและแจกทุนการศึกษา
2.3 การไปประชุมและดูงานที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และฮ่องกงของอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2515
3.3 การนำเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าฝากธนาคารเพื่อหารายได้
3.4 การอบรมครูไม่มีวุฒิก่อนประจำการของ
กรมปกครอง
3.5 กฎข้อบังคับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ขอกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2514-07-26

Identifier

กป.1/2514/4/3

Files

c2514-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/27.

Output Formats