Browse Items (9 total)

  • Tags: เหรียญที่ระลึก

มข.425.JPG
เหรียญที่ระลึกมข.รมดำ

มข.126.JPG
เหรียญที่ระลึก มหาวิทยาลัยขอนแก่น KHON KAEN UNIVERSITY 2009
ด้านหลัง : กัลปพฤกษ์ช่อที่46
คำอธิบาย : ที่ระลึกวันปฐมนิเทศนศ.ใหม่รุ่นที่46 ปีการศึกษา2552

มข.132.JPG
เหรียญที่ระลึกประจำรุ่นที่47 มอบให้นักศึกษาใหม่ในประเพณีน้องใหม่วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 27 มิ.ย. 2553

มข.394.JPG
เหรียญพระธาตุพนม ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม พ.ศ. 2557 ผลิตโดยกองกิจการนักศึกษา มอบให้ นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 51

อ.067.JPG
ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 1(25 มกราคม 2547)
(เหรียญรางวัลทอง, เงิน, ทองแดง ใส่กรอบ)

อ.068.JPG
เหรียญที่ระลึกการแข่งขันกีฬาขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 2 (วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2548) (เหรียญรางวัลสีเงิน)

มข.380.JPG
เหรียญรางวัลขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน เนื่องในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

จำนวน 3 เหรียญ (ทอง 1 เหรียญ/เงิน 1 เหรียญ/ทองแดง 1 เหรียญ) ใส่กรอบ

อ.066.JPG
เหรียญรางวัล “THAI-LAOS FRIENDSHIP MARATHON’ 97 6 APRIL 1997” มีข้อความด้านหลัง “หอการค้าจังหวัดหนองคาย วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2