Browse Items (225 total)

  • Tags: ของที่ระลึก

ต.001.JPG
ภาพพระธาตุหลวงมีคนเป่าแคน/รำอยู่ด้านข้างมุมล่างซ้าย(วัสดุแผ่นเงิน) มีฐานรองเป็นไม้บานพับ

อ.001.JPG
ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม กรอบสีทอง

ต.002.JPG
พระธาตุและต้นไม้ธรรมชาติรอบๆ

ต.003.JPG
ปลาทองเล่นน้ำเป็นหยกสีเขียว กรอบไม้สีน้ำตาล ติดกระจก

ต.004.JPG
ป้ายทองเหลืองมี RTC สีฟ้าอยู่ตรงกลางอัดอยู่กบไม้มีขาตั้งได้

อ.005.JPG
แบบจำลองเรือกอและ (วัสดุเรือที่ประกอบขึ้นจริงแบบย่อส่วน)

ต.005.JPG
ธงสีขาว(ธงประดับ)ประเทศเวียดนาม

ต.007.JPG
National Chiayi University
สิ่งของที่มาด้วย 5 รายการ
1. ที่คั่นหนังสือ กระดาษสีน้ำตาล
2. น้ำหอมกล่องสีเหลือง ขนาด15ml
3. เนคไทลายดอกกล้วยไม้ในกล่องสี่เหลี่ยมสีทองและกระดาษ NCYU Orchid Tie
4. ของที่ระลึกแก้วใสลายดอกกล้วยไม้บรรจุกล่องสีแดง
5.…

อ.008.JPG
ภาพวิวผาหล่มสัก ภูกระดึง จ.เลย เป็นนาฬิกา อักษรโรมัน

ต.009.JPG
Gannar normal University(2)
ของที่ระลึกซึ่งอธิการบดีได้รับมอบในโอกาสที่เดินทางไปร่วมฉลองครบรอบ50ปี และลงนามความร่วมมือ เมื่อ 1 พ.ค. 2551
**จานสีขาวในกล่องสีน้ำเงิน
Gannar normal University

ต.010.JPG
นกตัวสีดำ บนขอนไม้ มีป้าย “ORREN” สีฟ้าแขวนคอ

ต.012.JPG
ไม้แกะสลักสีน้ำตาล มีรูปพระธาตุหลวง สลักอักษร “LAOS”

ต.013.JPG
1. ตะเกียบไม้และที่รองตะเกียบ ในกล่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่รองมี คำว่า “VIET NAM”
2. กล่องไม้สำหรับใช้เสียบปากกา

ต.014.JPG
ไม้แกะสลักรูปพระธาตุหลวง(กลาง) ซ้ายมีชายเป่าแคน ขวามีหญิงถือไมค์

อ.017.JPG
หนังสือขอบคุณ นายอภัย ประกอบผลผู้ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประการอุตสาหกรรม

ต.016.JPG
แก้วเคลือบ Handkook Chinaware ของที่ระลึก Prof.Dr.Bae Yong Lee, อธิการบดี EWHA Womans university มอบให้

ต.017.JPG
กล่องไม้ฝาเปิดได้ EWHA Womans university

อ.016.JPG
ภาพหลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี(นั่งบนเก้าอี้) กรอบไม้สีน้ำตาล

อ.020.JPG
ภาพพระเทพสังวรญาณนั่งสมาธิ
(หลวงตาพวง สุขินทริโย)
วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร กรอบไม้สีน้ำตาล

อ.021.JPG
ภาพอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ที่ระลึกจาก...นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2548 กรอบไม้สีน้ำตาล

อ.023.JPG
ภาพหลวงตาบัว หรือ หลวงพ่อพุธนั่งสมาธิ
กรอบไม้สีน้ำตาล

อ.025.JPG
ดินเผารูปในหลวงและหญิงชราถวายดอกบัว
ที่ระลึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.027.JPG
ไม้แกะสลักรูปพระธาตุ
มีข้อความ LAOS

อ.028.JPG
ตราสัญลักษณ์ราชภัฎบนกระจกใส ฐานไม้ทรงสี่เหลี่ยม
มีข้อความ ที่ระลึกจากนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 2544

อ.029.JPG
นาฬิกาไม้ เลขโรมัน
มีข้อความ ที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 41 และปรอ.รุ่นที่ 11 พลอากาศโทชาญชัย ชาญชิดชิงชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 23 ธ.ค. 2541

อ.030.JPG
โลหะแกะสลักภาพวิถีชีวิต กรอบสีทอง กรอบข้างในเป็นกำมะหยี่สีแดง แบบแขวน
มีข้อความภาษาลาว ของที่ระลึกจากนักสึกสาที่จบจากมะหาวิทะยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2