ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2548)

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2548)

Subject

การแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)

Description

การสมควรให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการใหม่ เพื่อรองรับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/drive/folders/1z4RzhlZkhNV28nrN2FiiJvJR1URW6v-9

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2548-03-28

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

JPG

Language

TH

Files

K03.jpg

Citation

สำนักหอสมุด, “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2548),” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6580.

Output Formats